Λεπτομερή καταγραφή των όσων μεταφέρει το κομβόι που κατευθύνεται από τη Ρωσία προς την ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι θέλει να λάβει ο Ερυθρός Σταυρός.

Το κομβόι αποτελείται από 260 φορτηγά οχήματα και μεταφέρει μεταξύ άλλων φαγητό, νερό και ηλεκτρογεννήτριες.

Η Ρωσία έχει παραδώσει στην Ουκρανία και στον Ερυθρό Σταυρό έναν γενικό κατάλογο με τα αγαθά που μεταφέρονται, ωστόσο η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση ζητεί περισσότερες λεπτομέρειες.