Ένα στα 10 χωριά στη Βουλγαρία έχουν λίγους ή και καθόλου κατοίκους, όπως προκύπτει από στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Σε απόλυτους αριθμούς ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 564 χωρία σε σύνολο 5009.

Συνολικά 395 βουλγαρικά χωριά έχουν λιγότερους από 10 κατοίκους, ενώ 169 δεν έχουν ούτε έναν μόνιμο κάτοικο

Εξήντα χωριά έχουν έναν μόνο κάτοικο, 66 χωριά από δύο κατοίκους, 55 χωριά από τρεις κατοίκους, 41 από τέσσερις, 45 από πέντε και 35 χωριά από έξι κατοίκους το καθένα.

Τα περισσότερα από τα χωριά χωρίς κατοίκους (63 χωριά) ή με μονό αριθμό κατοίκων (112 χωριά) βρίσκονται στην περιφέρεια Γκάμπροβο

Ακολουθεί η περιφέρεια Βέλικο Τάρνοβο, όπου σε σύνολο 336 χωριών, υπάρχουν 56 χωριά χωρίς μόνιμους κατοίκους και 86 με μονό αριθμό κατοίκων.

Δύο περιφέρειες -Σόφια και Στάρα Ζαγόρα- έχουν η καθεμία από πέντε ακατοίκητα χωριά

Συνολικά 87 βουλγαρικά χωριά έχουν πληθυσμό μεταξύ 2.001 και 3.000 κατοίκων και 21 χωριά μεταξύ 3.001 και 4.000 κατοίκων. 

Επτά χωριά έχουν μεταξύ 4.001 και 5.000 κατοίκων.