Το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις στην Κύπρο φαίνεται να μην περνάει από τη Βουλή.

Η απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του  Δημοκρατικού Κόμματος να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο καθόρισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, δεδομένου ότι με τις οκτώ έδρες που διαθέτει,  είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να γύρει την πλάστιγγα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.

Εξ άλλου, το σοσιαλιστικό κόμμα ΕΔΕΚ, που διαθέτει πέντε έδρες, ύστερα από συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να υποβάλει εισηγήσεις για αλλαγές στο νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος του Κινήματος, Γιαννάκης Ομήρου δήλωσε ότι η ΕΔΕΚ θα πάει στη Βουλή με τρεις συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις και σε περίπτωση που διαμορφωθεί ένα νομοσχέδιο δίκαιο και ισορροπημένο θα το ψηφίσει.

Η πρώτη εισήγηση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξουν μαζικές εκποιήσεις και γι αυτό επιβάλλεται να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η δεύτερη εισήγηση προνοεί ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα υπάρξει απότομη κατάρρευση των τιμών των ακινήτων και η τρίτη ότι θα απλωθεί δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.