Στην υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μιας απόφασης για τη δημιουργία διεθνούς νομικού πλαισίου που θα εμποδίσει τα κερδοσκοπικά επενδυτικά ταμεία να επιτίθενται σε κράτη των οποίων το χρέος βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα στη βελγική εφημερίδα L' Echo.

Το σχέδιο απόφασης συντάχθηκε από τη Βολιβία, από την ομάδα G77 (των αναπτυσσόμενων χωρών) και από την Κίνα. Εγκρίθηκε από 124 χώρες, 11 ψήφισαν κατά και 41 χώρες δεν ψήφισαν.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί, ως το 2015, διεθνές πολυμερές νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται στις αναδιαρθρώσεις χρέους. Το κείμενο πάντως δεν είναι δεσμευτικό και δεν υιοθετήθηκε από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τελευταία θεωρεί, όπως αναφέρεται, ότι το κείμενο υιοθετήθηκε βεβιασμένα, ενώ οι ΗΠΑ φοβούνται ότι θα δημιουργήσει αβεβαιότητες στις χρηματοοικονομικές αγορές.