Σχεδόν 700 παρατηρητές στέλνει ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στην Ουκρανία, για να εποπτεύσουν την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών τον Οκτώβριο. 

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, περίπου 600 μέλη του θα βρίσκονται στην Ουκρανία στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα των εκλογών.

Το προσωπικό του ΟΑΣΕ συμπληρώνουν 16 εμπειρογνώμονες που είναι εγκατεστημένοι στο Κίεβο και 80 «παρατηρητές που είναι αναπτυγμένοι με μακροπρόθεσμη προοπτική σε όλη τη χώρα».