Παρατείνουν την απεργία τους οι πιλότοι της Air France, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου SNPL AF Alpa.

Η απεργία θα παραταθεί κατά τέσσερις μέρες, δηλαδή έως τις 26 Σεπτεμρίου.

Το SNPL αποφάσισε συνεπώς "τη συνέχιση της απεργίας, αρχικά έως και την 26η Σεπτεμβρίου", σύμφωνα με τον Μπαρμπέρ ο οποίος δεν απέκλεισε η κινητοποίηση να συνεχιστεί πέραν της ημερομηνίας αυτής, αν η κατάσταση του "αδιεξόδου" με τη διοίκηση συνεχιστεί.