Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε δάνειο τάξης 70 εκατομμυρίων ευρώ προς την Κροατία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ενίσχυση των δομών που στοχεύουν στην «ανακούφιση» των ευπαθών ομάδων, καθώς και η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς σε αυτό τον κρίσιμο τομέα.

Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία έχουν προστατευθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της περιόδου κρίσης που διέρχεται η οικονομία της χώρας, όμως το σύστημα πρόνοιας έχει δεχθεί σοβαρά «πλήγματα» και η διαχείρισή του έγινε δαπανηρή.