Σημαντική ή μέτρια πρόοδο στους περισσότερους τομείς που σχετίζονται με τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αλλά και κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για τη Σερβία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες.

Η έκθεση είναι θετική σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Με την επιφύλαξη ότι η έκθεση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρεται ότι στο προσχέδιο γίνεται μεν ιδιαίτερη μνεία στην προσήλωση του Βελιγραδίου στην εξομάλυνση των σχέσεών του με την Πρίστινα.

Το μέρος της έκθεσης που αφορά τα δικαιώματα της κοινότητας LGBT δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί καθώς, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να δει εάν θα πραγματοποιηθεί τελικά η προγραμματισμένη για τις 28 Σεπτεμβρίου Παρέλαση Υπερηφάνειας (Pride Parade), στο Βελιγράδι.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, με θετικά σχόλια γίνεται δεκτή η υιοθέτηση μιας σειράς νόμων που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης, αν και τονίζεται πως οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο. Οι μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό τομέα αναφέρονται ως ένα από τα πεδία όπου αναμένεται ταχύτερη πρόοδος εφαρμογής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σερβία θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πεδίο-κλειδί στην ευρωπαϊκή της πορεία.