Τρεις προσφυγές για παραβίαση των δικαιωμάτων του έχει καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι σχετικά με τις υποθέσεις για τις οποίες έχει καταδικαστεί.

Οι προσφυγές δεν έχουν κριθεί ακόμη παραδεκτές από το Δικαστήριο μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε η Γραμματεία του ΕΔΑΔ.

Η πρώτη προσφυγή καταχωρήθηκε την 7η Οκτωβρίου 2013. Η δεύτερη, που αφορά τις εναντίον του Μπερλουσκόνι κατηγορίες για φοροδιαφυγή, πρωτοκολλήθηκε την 15η Απριλίου 2014. Η τρίτη , που αφορά αστικές διαδικασίες για αποζημίωση, καταχωρήθηκε την 10η Απριλίου 2014.

Η Γραμματεία διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν οι προσφυγές του Μπερλουσκόνι θα γίνουν δεκτές και ότι εν ευθέτω χρόνω τμήμα του ΕΔΑΔ θα αποφανθεί αν είναι αποδεκτές και βάσιμες οι καταγγελίες του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Αναμονή για τον Καβαλιέρε...