Προβλήματα προκάλεσε στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων στην Πορτογαλία η διήμερη απεργία των νοσοκόμων που άρχισε σήμερα, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την έλλειψη προσωπικού και για τα παρατεταμένα ωράρια εργασίας.

Σύμφωνα με το συνδικάτο των πορτογάλων νοσοκόμων (SEP), που κήρυξε την απεργία, «περισσότερο από το 80%» των 39.000 νοσοκόμων στον δημόσιο τομέα πήρε μέρος στην απεργία, εξαιτίας της οποίας αναβλήθηκαν πολλές προγραμματισμένες εγχειρήσεις. Προσωπικό ασφαλείας διασφάλισε τη αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών και τη λειτουργία των πτερύγων εντατικής θεραπείας.

Το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας έχει δεσμευθεί να προσλάβει 1.000 νοσοκόμους πριν το τέλος του έτους και 700 ακόμη το 2015, μια υπόσχεση που κρίθηκε ανεπαρκής από τους απεργούς.

Εκτός από την παράταση του ωραρίου εργασίας, από τις 35 στις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το νοσηλευτικό προσωπικό διαμαρτύρεται και κατά των μισθολογικών μειώσεων που έγιναν στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας που ακολουθεί η κυβέρνηση της Πορτογαλίας εδώ και χρόνια.