Τα στοιχεία με τις πιο διαδεδομένες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ έδωσε η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2012 τα αγγλικά ήταν η πλέον διαδεδομένη ξένη γλώσσα που διδάσκονταν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ (97,1% των μαθητών). Ακολουθούν τα γαλλικά (34,1%), τα γερμανικά (22,1%) και τα ισπανικά (12,2%).

Στην Ελλάδα οι πλέον διαδεδομένες γλώσσες που διδάσκονται οι μαθητές κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τα αγγλικά (99%), τα γαλλικά (49%) και τα Γερμανικά (43%).

Μεταξύ 2005 και 2012 μειώθηκε σημαντικά στην Ελλάδα η εκμάθηση των γαλλικών από 59% σε 49% αντιστοίχως, ενώ αυξήθηκε η εκμάθηση των γερμανικών από 36% το 2005 σε 44% το 2012.