Παρούσα σε όλους τους χώρους, από τα κόμματα και τις τράπεζες μέχρι την Εκκλησία, τους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, είναι η διαφθορά στην Κύπρο.

Αυτό έδειξε έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια- Κύπρος (ΔΔΚ), η οποία, επίσης, εμφανίζει τρεις στους τέσσερις Κύπριους έτοιμους να καταγγείλουν φαινόμενα διαφθοράς.

Οι ερωτηθέντες, απαντώντας στο ερώτημα για το μέγεθος της διαφθοράς, παραδέχονται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο.

Όσον αφορά στους επιμέρους τομείς, η διαφθορά κατετάδη με την εξής σειρά: κόμματα, τραπεζικό σύστημα, τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα ενημέρωσης, σύστημα Υγείας, σύστημα Παιδείας και Εκκλησία.

Επίσης, οι ερωτηθέντες κτιμούν ότι υπαίτιοι για τη διαφθορά είναι οι πολιτικοί, ενώ σχεδόν ένας στους δύο πιστεύουν ότι ευθύνη για τη διαφθορά, φέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες.

Πρώτη στον κατάλογο των πράξεων διαφθοράς κατατάσσεται η ανταμοιβή στον δημόσιο τομέα με ποσό χρημάτων ή άλλο αντάλλαγμα για διευκολύνσεις. Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται «η παράνομη ανέγερση υποστατικού» και «το κούρεμα των καταθέσεων». Ακολουθούν τα μπόνους των τραπεζιτών, οι εκποιήσεις κατοικιών και οι προσωπικές συστάσεις για πρόσληψη σε ιδιωτική εταιρεία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις που δόθηκαν ως προς το ποιοι φέρουν την ευθύνη για να αποτραπεί ή να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Την πρώτη ευθύνη καταπολέμησης της διαφθοράς, σύμφωνα με τους πολίτες, φέρει η κυβέρνηση, καθώς επίσης όλα τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές.

Ακολουθούν οι διωκτικές Αρχές με 6 στους 10 να θεωρούν ότι είναι ευθύνη της Αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος, τον ίδιο βαθμό ευθύνης για καταπολέμηση των φαινομένων δίνουν και στον γενικό ελεγκτή, ενώ ακολουθούν ο επίτροπος Διοικήσεως και οι θεσμοί της ΕΕ.

Επιπλέον, από τα 425 άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα της ΔΔΚ (που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25/8 και 25/9) περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι τους τελευταίους 12 μήνες βίωσαν ή ήταν μάρτυρες κάποιου περιστατικού διαφθοράς.