Μόλις το 50% εκτιμά πως επωφελήθηκε από την επανένωση της Γερμανίας, περίπου 25 χρόνια μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το ινστιτούτο Allensbach για 15 εφημερίδες της ανατολικής Γερμανίας και το περιοδικό SuperIllu, όσοι δηλώνουν ικανοποιούμενοι από την επανένωση, θεωρούν πως κέρδισαν την ελευθερία στις μετακινήσεις, την ελευθερία έκφρασης και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, σύμφωνα με την έρευνα.

Μεταξύ των υπολοίπων, το 23% εκτιμά ότι «έχει χάσει» από την επανένωση της χώρας, διότι αισθάνονται «πολίτες δεύτερης κατηγορίας» ή επειδή έχασαν τη δουλειά τους.

Παράλληλα το 27% των πολιτών της ανατολικής Γερμανίας νοσταλγούν κάποιες φορές την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, χαρακτηρίζοντας «θετικά» κάποια στοιχεία του παρελθόντος, όπως το γεγονός ότι είχαν σίγουρη εργασία, οργανωμένη φύλαξη των παιδιών τους και μειωμένα ενοίκια.

Αντίθετα, το 58% δεν νοσταλγούν το παρελθόν, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 1.573 κατοίκων της ανατολικής Γερμανίας από τον Ιούνιο ως τον Ιούλιο.