Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε την Γεωργία για μαζικές διώξεις Μαρτύρων του Ιεχωβά στη χώρα την περίοδο 2000-2001.

Με ομόφωνη απόφαση του σήμερα το ΕΔΑΔ, εκδικάζοντας την υπόθεση Μπεχελιούρι και άλλοι κατά Γεωργίας, καταδίκασε την Γεωργία για παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης, με το οποίο απαγορεύεται η απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση καθώς και για παραβίαση του άρθρου 9 για την ελευθερία σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.

Η υπόθεση αφορούσε τις μαζικές διώξεις που εξαπέλυσαν εναντίον των Μαρτύρων του Ιεχωβά οι Γεωργιανές αρχές κατά την περίοδο 2000-2001.

Αποζημιώσεις για ηθική και οικονομική βλάβη δεν επιδικάσθηκαν υπέρ των 32 και πλέον προσφευγόντων αλλά το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να τις καθορίσει με μεταγενέστερη απόφαση του.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι Γεωργιανές αρχές υπήρξαν αναποτελεσματικές στο να σταματήσουν το κύμα βίας εναντίον Μαρτύρων του Ιεχωβά με θρησκευτικά κίνητρα.

Το Δικαστήριο έκρινε, επιπλέον, ότι οι Γεωργιανές αρχές είχαν ανεχθεί τις εκδηλώσεις βίας κατά των Μαρτύρων του Ιεχωβά, δημιουργώντας ένα κλίμα ατιμωρησίας των υπευθύνων που ενεθάρρυνε τις περαιτέρω επιθέσεις σ' όλη την χώρα.

Στην απόφαση του, τέλος, το Δικαστήριο διαπιστώνει μεγάλη απροθυμία των Γεωργιανών Αρχών, να προβούν στην έγκαιρη και δίκαιη δίωξη των υπευθύνων αυτών των βιαιοπραγιών.