Για οπισθοδρόμηση στην ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ αλλά και αδιέξοδο κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση της.

Η φετινή θετική εισήγηση της Κομισιόν συνοδεύεται από επικριτική γλώσσα για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου σε μια σειρά θεμάτων:

«Η διαδικασία ένταξης της ΠΓΔΜ βρίσκεται σε αδιέξοδο. Απαιτείται δράση για να αντιστραφεί η οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε πρόσφατα, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας».

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης, Στέφαν Φούλε, παρουσιάζοντας την έκθεση η κυβέρνηση την αντιπολίτευση της χώρας πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο στο κοινοβούλιο, αναφερόμενος δε στο θέμα της ονομασίας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «επείγουσα ανάγκη να εξευρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας, η Επιτροπή τονίζει ότι «παραμένει απαραίτητη η λήψη αποφασιστικών βημάτων για την επίλυσή του» και για πρώτη φορά επισημαίνει ότι «χρειάζεται η ενεργός υποστήριξη των Ευρωπαίων ηγετών στην εξεύρεση μιας λύσης».

Επιπλέον, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την άποψη (χωρίς να τη διατυπώνει ως σύσταση) ότι αν είχαν ξεκινήσει οι ενταξιακές διαδικασίες θα είχε δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική που θα διευκόλυνε στην εξεύρεση μίας αμοιβαίως αποδεκτής λύσης.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις γειτονίας, η Κομισιόν στην έκθεσή της επαναλαμβάνει την πάγια θέση της, σύμφωνα με την οποία, «οι καλές γειτονικές σχέσεις είναι ουσιώδους σημασίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της ΠΓΔΜ».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις σχέσεις της ΠΓΔΜ με την Ελλάδα, η έκθεση επισημαίνει ότι εξακολουθούν να επηρεάζονται από το ζήτημα της ονομασίας και τονίζει ότι «η διατήρηση των καλών σχέσεων γειτονίας, καθώς και η εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης για το θέμα της ονομασίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ παραμένει ουσιαστική».