Το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών αναμένεται να ανατεθεί στη νέα υποψήφια επίτροπο της Σλοβενίας Βιολέτα Μπουλτς όπως ανακοινώθηκε από την Κομισιόν.

Αντιπρόεδρο της επιτροπής με το χαρτοφυλάκιο της Ενέργειας πρόκειται να αναλάβει ο Σλοβάκος Μάρο Σέφκοβιτς.

Η ανακοίνωση της επιτροπής σημειώνει ότι το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σήμερα, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, το νέο κατάλογο των ευρωπαίων επιτρόπων με τη νέα υποψήφια επίτροπο της Σλοβενίας, Βιολέτα Μπουλτς, στη θέση της Άλενκα Μπράτουσεκ που απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τόσο η Σλοβένα Β. Μπουλτς, όσο και ο Σλοβάκος Μ. Σέφκοβιτς θα περάσουν από τη διαδικασία των ακροάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο που θα ορίσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ακροάσεων, τονίζει η ανακοίνωση της Επιτροπής.