Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγματικά τα νομοθετήματα της Βουλής για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων δανείων, που ψηφίστηκαν τον Σεπτέμβριο μαζί με τον βασικό νόμο.

Επισημαίνεται ότι η τρόικα είχε διαφωνήσει με τα νομοθετήματα αυτά, υποστηρίζοντας ότι αλλάζουν τη φιλοσοφία του βασικού νόμου και γι’ αυτό δεν έγινε εκταμίευση της έκτης δόσης του κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου εντόπισε σε κάποια από τα άρθρα των τεσσάρων νομοθετημάτων, παραβίαση της αρχής διάκρισης των εξουσιών, καθώς και των άρθρων του Συντάγματος που αφορούν την ελευθερία του συμβάλλεσθαι και το δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστήρια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε τέσσερις αναφορές του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης έως 350.000 ευρώ, τη διαγραφή των ενυπόθηκων δανείων για εκποιήσεις, τη διαγραφή των υποχρεώσεων εγγυητών και την αναστολή εφαρμογής του νόμου περί εκποιήσεων, ώστε να εφαρμοστεί μαζί με τη νομοθεσία με το πλαίσιο αφερεγγυότητας.