Κομισιόν και ΕΚΤ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Πορτογαλία, κατά την πρώτη αξιολόγηση έπειτα από την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα προσαρμογής. 

Ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στην Πορτογαλία σημείωσε αισθητή επιβράδυνση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και σε ορισμένες περιπτώσεις τα θετικά αποτελέσματα ανετράπησαν, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των δύο ευρωπαϊκών θεσμών. 

Η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να δυσχεράνει την επανένταξη στην απασχόληση για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προστίθεται.

Η Κομισιόν και η ΕΚΤ καλούν να ενισχυθεί η ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα της πορτογαλικής οικονομίας ώστε να μην αναχαιτιστεί η εύθραυστη ανάκαμψη που σημειώθηκε, ενώ ζητούν από τη Λισαβόνα διατηρήσει το φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά της.

Η οικονομική ανάπτυξη επισκιάζεται από τα υψηλά επίπεδα χρέους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και από την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε εξωγενείς παράγοντες κάτι, που όπως υπογραμμίζουν καθιστά αναγκαίο το να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.