Επικυρώθηκε σήμερα από την ευρωβουλή η συμφωνία διασύνδεσης με την Μολδαβία.

Στα τέλη Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, τρεις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες οι οποίες επιθυμούν να συσφίξουν τις σχέσεις τους με την Ευρώπη.

Η Μολδαβία την επικύρωσε στις 2 Ιουλίου. Για να τεθεί σε ισχύ πρέπει επίσης να επικυρωθεί και από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ. Κάποια σημεία της συμφωνίας, μεταξύ αυτών και η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η συμφωνία καλύπτει «το σύνολο τους διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» και θα εφαρμόζεται και στην Υπερδνειστερία «η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος» της χώρας, διευκρίνισαν οι ευρωβουλευτές.

Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν οι κάτοικοι της Υπερδνειστερίας θα δεχθούν τη συμφωνία καθώς έχουν κηρύξει de facto την ανεξαρτησία της περιοχής έπειτα από έναν αιματηρό εμφύλιο στις αρχές της δεκαετίας του 90.