Επεκτείνεται και στους αλλοδαπούς με μόνιμη άδεια παραμονής η παροχή της λεγόμενης «κοινωνικής κάρτας» (social card) στην Ιταλία, για πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Την ανακοίνωση την έκανε το ιταλικό πουργείο οικονομικών, το οποίο και αποσαφήνισε ότι η παροχή της κάρτας και σε πολίτες με υπηκοότητα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ξεκινήσει, πειραματικά, από το 2013.

Πρόκειται για την χορήγηση σαράντα ευρώ τον μήνα, ένα βοήθημα το οποίο διατίθεται αυτόματα, μέσω ειδικής μαγνητικής κάρτας. Με το ποσό αυτό, οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα, φάρμακα, ή να πληρώνουν λογαριασμούς φωτός και τηλεφώνου.

Δικαιούνται την παροχή της social card, oι πολίτες από εξήντα πέντε μέχρι εβδομήντα ετών με εισόδημα το οποίο δεν ξεπερνά τις 6.781,76 ευρώ το χρόνο, ενώ για όσους έχουν κλείσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας το όριο του εισοδήματος αυξάνεται στις 9.042,34 ευρώ.

Παράλληλα, η χρήση της κάρτας προβλέπεται και για οικογένειες με παιδιά ηλικίας μέχρι τριών ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Η ξενοφοβική Λέγκα του Βορρά τάχθηκε άμεσα κατά του συγκεκριμένου μέτρου, τονίζοντας ότι «πρόκειται για το πολλοστό δώρο στους μετανάστες, για μια κίνηση που αφαιρεί χρήματα από τους ιταλούς ανέργους και συνταξιούχους».