Κάτω από τα όρια της φτώχειας ζει το 26,2% του πληθυσμού στην ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με τη δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (έτους 2012), που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας ο πληθυσμός που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας στην ΠΓΔΜ ανέρχεται σε 540.000 άτομα.

Το «κατώφλι» της φτώχειας υπολογίστηκε στο 60% της διάμεσου του συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

Συγκριτικά, το ποσοστό πληθυσμού της ΠΓΔΜ που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας ανερχόταν το 2011 στο 26,8%, ενώ το 2010 στο 27%.

 

TAGS