Προειδοποίηση για δημιουργία νέφους πάνω από το Λονδίνο εξέδωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Τα συστήματα υψηλών πιέσεων που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συγκεντρώσουν υψηλά επίπεδα όζοντος και ρυπογόνων σωματιδίων στην Αγγλία και την Ουαλία.