Εκ νέου υπουργό Εξωτερικών διόρισε τον  Πάβλο Κλίμκιν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.

Τον διορισμό θα πρέπει να εγκρίνει η Βουλή της Ουκρανίας, στην οποία πλειοψηφεί απόλυτα ο συνασπισμός πέντε κεντροδεξιών - δεξιών κομμάτων, ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση.