Από την Τουρκία προέρχονται οι περισσότεροι τουρίστες στην ΠΓΔΜ, εκτοπίζοντας από την πρωτιά τους Έλληνες. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, οι περισσότεροι αλλοδαποί τουρίστες τον Οκτώβριο του 2014 προέρχονται από την Τουρκία (7563 τουρίστες και 11.019 διανυκτερεύσεις), την Ελλάδα (4164 τουρίστες και 6585 διανυκτερεύσεις) και τη Σερβία (3551 τουρίστες και 6983 διανυκτερεύσεις).

Το ποσοστό των Τούρκων τουριστών, επί του συνόλου των αλλοδαπών τουριστών στην ΠΓΔΜ, ανήλθε τον Οκτώβριο του 2014 στο 19%, ενώ οι διανυκτερεύσεις τους στο 13,4% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών. Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των Ελλήνων τουριστών, επί του συνόλου των αλλοδαπών τουριστών στην ΠΓΔΜ, ανήλθε στο 10,5%, ενώ οι διανυκτερεύσεις τους στο 8% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων, και των Σέρβων στο 8,9% και οι διανυκτερεύσεις τους στο 8,5%.

Η Στατιστική Υπηρεσία της ΠΓΔΜ καταγράφει ότι ο αριθμός των Τούρκων τουριστών στην ΠΓΔΜ αυξάνεται όλο και περισσότερο τους τελευταίους μήνες και πλέον αυτοί είναι οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες στη χώρα.

Ο αριθμός των τουριστών (αλλοδαπών και ημεδαπών) στην ΠΓΔΜ, τον Οκτώβριο του 2014, ανήλθε στις 62.079, αυξημένος κατά 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 143.807 αυξημένες κατά 3,9%.