Ένας στους πέντε Ρουμάνους είναι φτωχός και η κυβέρνηση της χώρας λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας, συντάσσοντας την Εθνική Στρατηγική.

Η Εθνική Στρατηγική, ένα πλαίσιο δράσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας, Οικογενειακών Υποθέσεων, Κοινωνικής Προστασίας και Ηλικιωμένων, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του αριθμού των φτωχών πολιτών κατά 400.000 μέχρι το 2020, επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Στο «στόχαστρο» της εθνικής στρατηγικής βρίσκονται άτομα ή οικογένειες με ετήσιο εισόδημα που είναι κάτω του 60% του μέσου εισοδήματος/ ανά ενήλικα. Το 2008, περίπου πέντε εκατομμύρια Ρουμάνοι ήταν «μέρος» αυτής της κατηγορίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική, ένας στους πέντε Ρουμάνους είναι φτωχός, εξαιτίας του ανεπαρκούς εισοδήματος. Το 1/3 του πληθυσμού δεν μπορεί να αγοράσει απαραίτητα αγαθά για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή.

Στη Ρουμανία, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο και ο αριθμός των νέων που έχουν ελλιπή εκπαίδευση είναι αρκετά υψηλός. Πολλοί που εργάζονται δεν έχουν επίσημη σχέση απασχόλησης και έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να κερδίσουν μια σωστή «πρόσβαση» στην αγορά εργασίας.

«Υπάρχουν πολλές φτωχές κοινότητες, όπου αυτά τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί και καθιστούν σχεδόν αδύνατο να σπάσει ο φαύλος κύκλος του αποκλεισμού, ελλείψει εξωτερικής παρέμβασης για την υποστήριξη και την ενσωμάτωση των μελών», επισημαίνεται.