Η κατάργηση των περιορισμών, όσον αφορά στα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους οι επιβάτες των πτήσεων στην Ευρώπη, αναβάλλεται έως το 2013 όπως συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι περιορισμοί που υπάρχουν μέχρι σήμερα, θα καταργούνταν, αλλά καθώς αρκετές χώρες της Ε.Ε. έχουν αποφασίσει να τους διατηρήσουν, η Επιτροπή αποφάσισε να υπάρξει διαβούλευση με τις χώρες της Ε.Ε. και τις ΗΠΑ με στόχο οι περιορισμοί να αρθούν από το 2013.

 

 

 

 

 

Πηγή: enet.gr