Όχι σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας λέει η πλειονότητα των πολιτών της Σερβίας.

Ειδικότερα το 57% των Σέρβων θεωρεί ότι η χώρα τους δεν θα αναγκαστεί να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και το 40,9% θεωρεί ότι η χώρα θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πέντε έως δέκα χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Ninamedia Research για λογαριασμό της εφημερίδας Πολίτικα του Βελιγραδίου.

Βασικό σύμμαχο της Σερβίας, το 38,5% των Σέρβων θεωρεί τη Ρωσία και το 16,1% την Κίνα. Το 5,4% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι σύμμαχος της Σερβίας είναι η Γερμανία, το 4,3% η Ελλάδα και τη Γαλλία «βλέπει» ως σύμμαχο το 2,9% των Σέρβων. Το 15% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει ή πιστεύει ότι η Σερβία δεν έχει συμμάχους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με την εκτελεστική διευθύντρια της Ninamedia Research Γέλενα Γόικιτς, είναι παρόμοια με προηγούμενες έρευνες όσον αφορά την εκτίμηση για τον χρόνο ένταξης της χώρας στην ΕΕ.