Με φόρους στα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και τα SMS σχεδιάζει να αυτοχρηματοδοτηθεί η Αφρικανική Ένωση.

Οι ηγέτες των χωρών της υιοθέτησαν κατ' αρχήν την επιβολή ενός φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια, τις διανυκτευρεύσεις σε ξενοδοχεία και τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων ώστε να περιορίσουν την οικονομική εξάρτηση της ΑΕ που σήμερα χρηματοδοτείται κατά 72% από ξένους δωρητές, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη διήμερη σύνοδό τους, την Παρασκευή και το Σάββατο, στην Αντίς Αμπέμπα, οι ηγέτες των αφρικανικών χωρών αποφάσισαν να επιτρέψουν σε κάθε κράτος να εφαρμόσει το μέτρο όπως αυτό νομίζει.

«Πάνω από το 70% του προϋπολογισμού μας (522 εκατ. δολάρια) προέρχεται από το εξωτερικό. Αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί», τόνισε το βράδυ του Σαββάτου ο ασκών χρέη προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε.

Η ΑΕ αυτοχρηματοδοτείται σε ποσοστό μόνο 28%. Στα 522 εκατ. δολάρια που είναι ο προϋπολογισμός γις τη λειτουργία της ένωσης, προστίθενται φέτος άλλα 750 εκ. δολάρια για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Το ποσο που υπολείπεται προσφέρεται από τους δωρητές, όπως την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Κίνα και την Τουρκία.

Για να μειωθεί η οικονομική εξάρτησή της, η Ένωση πρότεινε στις 54 χώρες-μέλη της να εφαρμόσουν έναν φόρο ύψους 2 δολαρίων για τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και 10 δολαρίων στα αεροπορικά εισιτήρια για κάθε πτήση από και προς την αφρικανική ήπειρο. Τα μέτρα αυτά θα αποφέρουν περίπου 730 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο επιπρόθετος φόρος των 0,005 δολαρίων ανά SMS θα επέτρεπε να συγκεντρωθεί ποσό ύψους 1,6 δισ. δολαρίων σε ετήσια βάση.

Με τον τρόπο αυτό η Ένωση θα «προστατευόταν» από μια ενδεχόμενη υπαναχώρηση των δωρητών αλλά και θα κάλυπτε το οικονομικό κενό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι οικονομικές δυσχέρεις που αντιμετωπίζουν η Λιβύη και η Αίγυπτος, δύο από τις χώρες που σήμερα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της αυτοχρηματοδότησής της.

Ο δεδηλωμένος στόχος της ΑΕ είναι να χρηματοδοτεί μόνη της τις δαπάνες της κατά 65% μέχρι το 2021.

«Πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις ελεύθερα. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως με την επιδημία του Έμπολα, να διαθέτουμε τα μέσα για να παρεμβαίνουμε άμεσα, χωρίς να περιμένουμε την εξωτερική χρηματοδότηση», υπογράμμισε η Φρανσίν Μουγιούμπα, η πρόεδρος της Παναφρικανικής Ένωσης Νεολαίας, ενός οργάνου της ΑΕ.