Μόνοι τους θα πρέπει να ολοκληρώνουν από σήμερα 2 Φεβρουαρίου την ηλεκτρονική απογραφή οι επιχειρηματίες.

Όπως ανακοίνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ολοκληρώνουν μόνοι τους την ηλεκτρονική απογραφή εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στη συνέχεια να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα. 

Σημειώνεται ότι η σχετική προθεσμία έχει λήξει ήδη την 31.12.2012, ωστόσο εξακολουθεί η δυνατότητα των υπόχρεων να απογράφονται μέσω του www.businessportal.gr και με χρήση κωδικών TAXIS.

TAGS