Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα λάβει η Μαδρίτη από την 1η Μαρτίου.

Στόχος η καλύτερη προστασία των πολιτών με τη μείωση - κατά το μέγιστο δυνατόν - των κινδύνων από την έκθεση σε υψηλά επίπεδα διοξεδίου του αζώτου, που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Η Μαδρίτη είναι έκτη στον κατάλογο των ευρωπαϊκών πόλεων με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, ξεπερνώντας τη Ρώμη, το ​Λονδίνο και το Παρίσι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2014 τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα από τη γαλλική οργάνωση Respire, που βασίζονται στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Σε διάστημα δύο εβδομάδων στις αρχές του Ιανουαρίου η ισπανική πρωτεύουσα ξεπέρασε το ετήσιο όριο ρύπανσης σε διοξείδιο του αζώτου που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Το νέο σχέδιο προβλέπει τρία επίπεδα συναγερμού, όπως συμβαίνει αλλού στην Ευρώπη.

Προβλέπει τη λήψη σταδιακά μέτρων, από την απλή ενημέρωση του κοινού για την υπέρβαση των ορίων μέχρι την επιβολή περιορισμών της ταχύτητας και την εναλλακτική κυκλοφορία μονών-ζυγών.

Το διοξείδιο του αζώτου παράγεται από το μονοξείδιο του αζώτου που εκπέμπεται κατά το 60% από τα αυτοκίνητα, κυρίως τα πετρελαιοκίνητα.