Προ των πυλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αμφώδης πυρετός, με αποτέλεσμα να έχει ενταθεί η επαγρύπνηση στα Βαλκάνια ώστε να αποφευχθεί η διάδοση της ασθένειας.

"Ο ιός κυκλοφορεί σήμερα σε ορισμένες χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη και σε περίπου εκατό χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολή, μεγάλου μέρους της Ευρασίας και της Νότιας Αμερικής", υπενθυμίζει ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) σε ανακοίνωσή του.

ευρωπαϊκή Επιτροπή της καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων —που περιλαμβάνει χώρες-μέλη της ΕΕ και χώρες που δεν είναι μέλη της— η οποία βρίσκεται, από γεωγραφική άποψη, στα όρια των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο", πρόσθεσε.

Ο FAO βοηθά αυτές τις χώρες "να καταστρώσουν και να δοκιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης". Πρόσφατα τέτοιες δοκιμές έγιναν στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την ΠΓΔΜ όπου "οι κτηνιατρικές κρατικές υπηρεσίες συμμετείχαν σε μια προσομοίωση, μέσω υπολογιστή, της ταυτόχρονης εμφάνισης εστιών του αφθώδους πυρετού στις τρεις χώρες", εξήγησε.

Οι ασκήσεις ετοιμότητας αποτελούν "ένα αποτελεσματικό μέσο για να εντοπιστούν οι αδυναμίες του συστήματος που θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες σε μια πραγματική κρίση", υπογραμμίζει η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.