Οι περισσότεροι πολίτες στη Βουλγαρία δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοεγκλήματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν, ελλιπή ενημέρωση έχει το 63% των Βούλγαρων και το 50% των πολιτών στο υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο μπορούν να προστατευθούν από ζητήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, για παράδειγμα με εγκατάσταση λογισμικού antivirus, το 39% πολιτών της Βουλγαρίας (πάνω από 23% εκατό σε ολόκληρη την ΕΕ), δήλωσε ότι αδυνατεί να το κάνει και το 12% των Βούλγαρων (3% στην υπόλοιπη ΕΕ), δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να το κάνει.

Μόλις το 47% των Βούλγαρων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά (63% στην ΕΕ), ενώ ένας στους τέσσερις Βούλγαρους ποτέ δεν το χρησιμοποιεί (18%). Το 13% των Βούλγαρων και το ίδιο ποσοστό ερωτηθέντων στην ΕΕ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο αρκετές φορές και το 15% των Βούλγαρων (6% στην ΕΕ) δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Το 35% των Βούλγαρων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω smartphone (και το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 61%). Ένας στους πέντε Βούλγαρους και ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ χρησιμοποιούν tablet για την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι Βούλγαροι υστερούν, επίσης, πολύ σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ όσον αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου- στη Βουλγαρία το ποσοστό είναι στο 28% και στην υπόλοιπη ΕΕ 57%. Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (54%) κάνουν online τραπεζικές συναλλαγές, ενώ μόλις το 13% των Βούλγαρων. Οι ερωτηθέντες από τη Βουλγαρία απάντησαν ότι προτιμούν να πληρώνουν επί τόπου και να επιθεωρούν το προϊόν οι ίδιοι.

Σχεδόν το 70% των Βουλγάρων και το 30% στην υπόλοιπη ΕΕ δήλωσε ότι ανησυχεί για κλοπή προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Πάνω από το 60% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ δήλωσαν ότι έχουν λογισμικό antivirus, ενώ στη Βουλγαρία θετικά απάντησε ένας στους τρεις ερωτηθέντες.