Ένα στα 3 νοικοκυριά στη Σλοβενία δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες του, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της χώρας.

Το κόστος της στέγασης αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο «βάρος», για το 37% των νοικοκυριών, ένα μέτριο για το 52%, ενώ μόλις για το 12% δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Το μερίδιο των νοικοκυριών, που εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με δυσκολία ή και μεγάλη δυσκολία, μειώθηκε κατά 3% το 2014, σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκε στο 32%. 

Όμως, το μερίδιο, όσων δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε στο 19%.