Δύο στους τρεις πολίτες της Ρουμανίας, το 64,6%, εκτιμούν ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία συνιστά απειλή για την ίδια τους τη χώρα.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του ινστιτούτου κοινωνικών μελετών INSCOP.

Ειδικότερα,  το 17,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κατάσταση στην Ουκρανία δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Ρουμανία και το 17,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η πλειοψηφία των Ρουμάνων, λόγω της ανησυχίας για την κατάσταση στην Ουκρανία, τάσσεται, σύμφωνα με την έρευνα, υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, το 69,7% των Ρουμάνων είναι υπέρ της διάθεσης περισσότερων πόρων για την άμυνα, λόγω της διένεξης στην Ουκρανία, το 12,7% των ερωτηθέντων διαφωνεί, επειδή θεωρεί ότι όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν μπορούν να επηρεάσουν τη Ρουμανία και το 17,6% δεν απαντά ή δεν γνωρίζει.