Το 10,7% άγγιξε η ανεργία στην Τουρκία το Νοέμβριο. Το ποσοστό αυτό αποτελεί υψηλό τετραετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της χώρας.

Περίπου 3,1 εκατομμύρια Τούρκοι ηλικίας 15 έως 64 ετών βρίσκονταν εκτός της αγοράς εργασίας την 30ή Νοεμβρίου του 2014, ένας αριθμός που είναι ο υψηλότερος μετά τον Οκτώβριο του 2010.

Η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων, στις τάξεις της οποίας το ποσοστό της έχει ανέλθει στο 19,9% στις ηλικίες μεταξύ 15 και 24 ετών, καθώς και μεταξύ των γυναικών (13%).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό των ανθρώπων που απασχολούνται «στη μαύρη εργασία» –κάτι που σημαίνει ότι δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από τους ίδιους ή τους εργοδότες τους– έχει ανέλθει στο 33,9%, ενώ στον αγροτικό τομέα το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 81,7%.