Τα κυριότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη θεσπίσει κανόνες για την προστασία των καταμηνυτών ατασθαλιών υποστηρίζει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο' Ράιλι.

Παρά την υποχρέωση που ανέλαβαν τον Ιανουάριο του 2014, επτά από τα εννέα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν θεσπίσει ακόμη κανόνες προστασίας υπαλλήλων που καταγγέλλουν παρατυπίες και δυσλειτουργίες στην εργασία αυτών των οργάνων, τόνισε σε σημερινή δημόσια παρέμβαση της η Ευρωπαία Διαμεσολαβητήτρια Έμιλι Ο' Ράιλι.

«Oι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τάσσονται υπέρ των καταγγελιών για δυσλειτουργίες και παρατυπίες, από υπαλλήλους-καταμηνυτές ατασθαλιών που θα πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόμενα αντίποινα, για το ότι έφεραν στο φως σοβαρά παραπτώματα ή αμέλειες στον τρόπο διοίκησης της ΕΕ» σημείωσε.

«Είμαι, ωστόσο, πολύ απογοητευμένη, για το γεγονός ότι επτά από τα εννέα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν θεσπίσει ακόμη τέτοιους κανόνες», τόνισε η Ευρωπαία Διαμεσολαβητήτρια.

Η κυρία Ο' Ράιλι, ένα χρόνο μετά την ανάληψη της υποχρέωσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να θεσπίσουν κανόνες προστασίας των καταμηνυτών εσωτερικών δυσλειτουργιών, παρατυπιών και ατασθαλιών στην διοίκηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, διεξήγαγε έρευνα και διαπίστωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, δεν είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους.

Μόνον η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο προχώρησαν στην καθιέρωση των σχετικών κανόνων, επεσήμανε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια.