Οι αρχές της Βουλγαρίας αρνούνται συστηματικά να διεξαγάγουν αποτελεσματικές έρευνες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπιστώνει σε απόφαση του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Το ΕΔΑΔ καταδίκασε σήμερα τη Βουλγαρία για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση (παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) στην υπόθεση της Σ.Ζ., μιας Βουλγάρας υπηκόου γεννημένης το 1977 η οποία κρατήθηκε παράνομα, βιάσθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής της και εξαναγκάσθηκε σε παράνομο τοκετό.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά, οι βουλγαρικές αρχές δεν διεξήγαγαν καμία έρευνα για το γεγονός ή τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας ότι υπήρξε θύμα οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας γυναικών.

Στην απόφαση, του το Δικαστήριο τονίζει ότι έχει διαπιστώσει πως σε περισσότερες από 45 υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι βουλγαρικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση τους να διεξαγάγουν αποτελεσματικές έρευνες, τόσον για τα αίτια των αδικημάτων, τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, όσο και για την επαλήθευση των ισχυρισμών των θυμάτων.

Θεωρώντας ότι το πρόβλημα της μη διεξαγωγής αποτελεσματικών ερευνών σε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βουλγαρία είναι πλέον συστημικό, το Δικαστήριο καλεί την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου από τα κράτη - μέλη) να αποφασίσει την επιβολή εκείνων των μέτρων που απαιτούνται, έτσι ώστε να αποτραπούν στην Βουλγαρία άλλες παρόμοιες παραβιάσεις της Σύμβασης στο μέλλον.

Το ΕΔΑΔ επέβαλε στη Βουλγαρία με την απόφασή του να καταβάλει στην προσφεύγουσα 15.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και επίσης να καταβάλει 2.500 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.