Το αμερικανικό δημόσιο υπέβαλε αγωγή αποζημίωσης στην Deutsche Bank AG, κατηγορώντας τη γερμανική τράπεζα όπως και την μονάδα της MortgageIT Inc ότι "επανειλημμένως εψεύσθη, με σκοπό να συμπεριλαμβάνεται σε ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα επιλογής υποθηκών, που ασφαλίζει το αμερικανικό δημόσιο". Στην αγωγή γιά αποζημίωση, που υποβλήθηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου της περιφέρειας του Μανχάταν, το αμερικανικό δημόσιο υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι αδιαφορώντας παντελώς γιά τις συνέπειες, επέλεγαν υποθήκες, με τις οποίες τα υφιστάμενα νομικά προγράμματα καταστρατηγούνταν, καθώς "παραβιάζονταν κατάφορα από τους εναγόμενους, εάν οι δανειολήπτες μπορούσαν, πράγματι, να κάνουν τις καταβολές ποσών, γιά την άρση των υποθηκών εν καιρώ".

Σύμφωνα με την ίδια αγωγή, οι δύο εναγόμενοι κατηγορούνται ότι, με τη σειρά τους "πουλούσαν αυτές τις υποθήκες φυσικά με όφελός τους", ακόμα κι αν χιλιάδες "δανειολήπτες δεν μπορούσαν να καταβάλουν δόσεις γιά την άρση των υποθηκών, υποκείμενοι σε κατασχέσεις των ακινήτων τους από τον τελικό δικαιούχο της υποθήκης".

Κατόπιν αυτού, υπογραμμίζεται στην αγωγή, δεδομένου ότι τις υποθήκες είχε ασφαλίσει το αμερικανικό δημόσιο, αυτό βρισκόταν να ζημιώνεται με εκατομμύρια δολαρίων, την ώρα μάλιστα που αναμένεται να κληθεί να καταβάλει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια επιπλέον, σε αποζημιώσεις.