Στη Βουλή της Κύπρου προς ψήφιση αναμένεται να κατατεθεί το πέμπτο νομοσχέδιο του για τους πλειστηριασμούς κατοικιών.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτό θα τύχει της έγκρισης από την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή.

Στόχος του νομοσχεδίου για την αφερεγγυότητα είναι να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των πιστωτών και να διατηρηθεί, όπου είναι εφικτό, η κύρια κατοικία. Με βάση την πρόνοια για την κύρια κατοικία τα κριτήρια διασφάλισής της, προνοούν συνολικές οφειλές 300.000 ευρώ, με την αξία της κύριας κατοικίας που είναι υποθηκευμένη να ανέρχεται στις 250.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ.

Για να διασφαλιστεί η κύρια κατοικία του χρεώστη θα λαμβάνονται, υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

  • Οι δαπάνες σε σχέση με τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας, όπως συντήρηση, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις και κόστος ασφάλισης.
  • Τα εισοδήματα του χρεώστη όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που υπέβαλε.
  • Η ικανότητα άλλων ατόμων που διαμένουν στην κατοικία να συνεισφέρουν.
  • Οι ανάγκες του χρεώστη και της οικογένειάς του και το κόστος για εναλλακτικές διευθετήσεις διαμονής.