Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης περιγράφει σε έκθεσή του το ΔΝΤ.

Σύμφωνα με το Ταμείο, κύρια προβλήματα είναι η έλλειψη των μεταρρυθμίσεων και το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Σε τηλεγράφημα του κροατικού πρακτορείου Hina, τονίζεται ότι οι τρέχουσες τάσεις θα αλλάξουν μόνο εάν υλοποιηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αν μειωθεί η διαφθορά και η γραφειοκρατία.

Το μεγαλύτερο ελάττωμα του οικονομικού μοντέλου των Δυτικών Βαλκανίων είναι η χρόνια, ανεπαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή η υψηλή ανεργία, τονίζεται στην έκθεση.

Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή είναι τουλάχιστον 10% υψηλότερο σε σχέση μ' αυτό των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός είναι ο κύριος λόγος που υστερούν οι περιφερειακές οικονομίες.

Η απασχόληση είναι ιδιαίτερα χαμηλή μεταξύ των γυναικών και των νέων, κυρίως στη Βοσνία και το Κόσοβο. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας εάν επιθυμούν να αντιστρέψουν τις αρνητικές τάσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό λόγο υστέρησης πολλών χωρών, προστίθεται.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων αναποτελεσματικών κρατικών επιχειρήσεων είναι η μοναδική «θεραπεία» της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και ο τρόπος να επιτευχθεί πρόοδος σε σχέση με τις πλουσιότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται στην έρευνα.

Υπογραμμίζεται δε, ότι, για τον «καθορισμό» του ιδιωτικού τομέα ως παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή, είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένου του δραστικού περιορισμού της γραφειοκρατίας και της ανεπαρκούς διαχείρισης.