Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή της συμμετοχής στης χώρας στο κοινό συμβουλευτικό όργανο της Συνθήκης για τις Συμβατικές Στρατιωτικές Δυνάμεις στην Ευρώπη.

Η Ρωσία από το 2007 άρχισε να αποστασιοποιείται από την εφαρμογή των προνοιών της συνθήκης του 1990, που είχε ως στόχο τη διατήρηση των ενόπλων δυνάμεων των ευρωπαϊκών χωρών σε συγκεκριμένα όρια και από τις 11 Μαρτίου 2015 σταματά ουσιαστικά κάθε δράση στα πλαίσια της συνθήκης.