Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ενέκρινε σήμερα την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαική Ένωση, αίροντας το τελευταίο εμπόδιο προκειμένου στην διάρκεια του Ιουλίου η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ, κατοχυρώνοντας τις διμερείς εμπορικές ανταλλαγές, που η αξία τους προσεγγίζει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Πρώτη φορά, η εμπορική συμφωνία τέθηκε υπόψη των βουλευτών στη Σεούλ στη διάρκεια του Απριλίου, οπότε διαπιστώθηκαν πολλά μεταφραστικά λάθη, κάτι που δυσχέρανε σημαντικά τη θέση της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας.

Η ίδια συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκριθεί στη διάρκεια του Φεβρουαρίου.