Θέματα που αφορούν στις τρέχουσες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και ειδικότερα στην εξέλιξη και το μέλλον της ISAF (Αφγανιστάν), της επιχείρησης κατά της πειρατείας “OCEAN SHIELD” (Σομαλία) και της επιχείρησης UNIFIED PROTECTOR (Λιβύη) συζητήθηκαν στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα. Επίσης επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση με τη Ρωσία με την επίτευξη ενός βελτιωμένου στρατηγικού προγράμματος συνεργασίας για το έτος 2011.

Στην παρέμβασή του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμμετοχή του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στη Σούδα σε δραστηριότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας για το 2011, στη συμμετοχή της Ουκρανίας στο Σχηματισμό Μάχης HELBROC της ΕΕ, μαζί με τις Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, για το 2ο εξάμηνο του 2011 και στη συνεισφορά της Ελλάδας, μέσω της παροχής εκπαιδευτών, στην προετοιμασία της ομαλής μεταβίβασης της ευθύνης για την ασφάλεια της χώρας, στην Κυβέρνηση του Αφγανιστάν.