Ζευγάρια του ίδιου φύλου που έχουν συνάψει πολιτικές ενώσεις πρέπει να έχουν τα ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τα ετεροφυλόφιλα παντρεμένα ζευγάρια, αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια απόφασή του που αποτελεί ορόσημο. Οι δικαστές στο Λουξεμβούργο εξέτασαν την υπόθεση του Γιούργκεν Ρόμερ, ενός γερμανού πολίτη που ζήτησε από τον πρώην εργοδότη του, το Δήμο του Αμβούργου, να ισχύσουν στη σύνταξη του οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν για τα παντρεμένα ζευγάρια, αφού συνήψε πολιτική ένωση με τον σύντροφό του.

Το δικαστήριο αποφάσισε πως η άρνηση να αυξηθεί η σύνταξη του Ρόμερ με την αιτιολογία ότι δεν είναι παντρεμένος, αλλά μόνον εταίρος στο πλαίσιο μιας πολιτικής ένωσης, "μπορεί να αποτελεί διακριτική μεταχείριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού", κάτι που απαγορεύεται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

Αυτό συμβαίνει επειδή, βάσει του γερμανικού νόμου περί πολιτικών ενώσεων, "οι ίδιες υποχρεώσεις ισχύουν τόσο για τους εταίρους στο πλαίσιο πολιτικής ένωσης όσο και για τους παντρεμένους συζύγους. Συνεπάγεται έτσι ότι οι δύο καταστάσεις είναι συγκρίσιμες", συμπεραίνει το δικαστήριο σε δήλωσή του.

Στην ΕΕ, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία αναγνωρίζουν τους γάμους μεταξύ ομοφυλοφίλων.

Ένδεκα χώρες, περιλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, αναγνωρίζουν τις πολιτικές ενώσεις προσώπων του ίδιου φύλου, ενώ οι υπόλοιπες 11 χώρες μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Μάλτας, δεν αναγνωρίζουν τις ενώσεις ομοφυλοφίλων.

Η σημερινή απόφαση από το Λουξεμβούργο αποτελεί γνωμοδότηση. Έγκειται τώρα στα γερμανικά δικαστήρια να την εφαρμόσουν. Όμως το δικαστήριο της ΕΕ αναφέρει πως το περιεχόμενό της "είναι ομοίως δεσμευτικό για άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων εκδικάζονται παρόμοιες υποθέσεις".