Ένα πρωτοποριακό νομοσχέδιο ενέκρινε το γαλλικό κοινοβούλιο που αφορά ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας νόσου και υποφέρουν από αυτήν. 

Το νομοσχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς της «βαθιάς καταστολής» έως το τελικό στάδιο της ζωής του ασθενούς.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους ασθενείς που είναι στο τελικό στάδιο μιας ασθένειας να «κοιμούνται πριν πεθάνουν για να μην υποφέρουν» και αφορά ασθενείς με «σοβαρή και ανίατη ασθένεια». 

Την καταστολή μπορεί να αποφασίσει η ιατρική ομάδα, όταν υποφέρει ο ασθενής, «η ζωή του οποίου θα τελειώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα» και όταν η κατάσταση του (πόνοι) δεν μπορεί να βελτιωθεί με τις θεραπείες των αναλγητικών.