Κάθε ρεκόρ έσπασαν οι αιτήσεις για πολιτικό άσυλο στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat συνολικά εγγράφηκαν 626.000 αιτήσεις για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου το 2014, δηλαδή 191.000 περισσότερες από ό,τι την αμέσως προηγούμενη χρονιά. 

Ο αριθμός των Σύρων που αιτήθηκαν να τους χορηγηθεί άσυλο αυξήθηκε κατά 72.000 πρόσωπα, φθάνοντας μέσα σε έναν χρόνο από τους περίπου 50.000 αιτούντες άσυλο στους σχεδόν 123.000.

Κυριότερος προορισμός των αιτούντων πολιτικό άσυλο παρέμεινε η Γερμανία καταγράφοντας το 1/3 των αιτήσεων και ακολούθησαν η Ιταλία και η Γαλλία. 

Αναλογικά με το μέγεθος του πληθυσμού η Σουηδία είναι η χώρα η οποία κατατάσσεται πρώτη στον σχετικό κατάλογο, με 8,4 αιτούντες ανά 1.000 κατοίκους, ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (4,3/1.000), όπου έχουν μεταβεί πάρα πολλοί Κοσοβάροι, και κατόπιν τη Μάλτα και την Αυστρία (3,2 και 3,3 αντιστοίχως).

Αντιθέτως τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία, στη Σλοβακία και στη Ρουμανία

Η μαζική αύξηση των πλοίων τα οποία αποπειρώνται τον διάπλου της Μεσογείου από τις ακτές της βόρειας Αφρικής προς την Ιταλία σήμανε τον υπερδιπλασιασμό των αιτούντων άσυλο στην Ιταλία το 2014 (+143%) σε σύγκριση με το 2013.

Αντιθέτως στη Γαλλία, οι υποψήφιοι για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου μειώθηκαν, με τον αριθμό τους να συρρικνώνεται κατά 5%.

Από που προέρχονται οι αιτούντες 

Η Συρία, από όπου προέρχονται οι 122.800 αιτούντες άσυλο, είναι η κυριότερη χώρα προέλευσης των προσφύγων, ακολουθούμενη από το Αφγανιστάν (41.300 αιτούντες άσυλο, ή 7% του συνόλου).

Με 37.900 πρόσωπα που αιτήθηκαν άσυλο το 2014 (6% του συνόλου), το Κόσοβο συμπληρώνει την τριάδα στην κορυφή της κατάταξης.

Από τις 360.000 αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τις αιτήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2014, οι 163.000 ήταν θετικές, εκχωρώντας στους αιτούντες καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς προσωρινής προστασίας. Σχεδόν το ένα τρίτο εκ των θετικών αποφάσεων αφορούσαν πρόσωπα προερχόμενα από τη Συρία.