Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται, στο άμεσο μέλλον, να εξετάσει το φόρο που προτείνει η Γαλλία να επιβληθεί σε εξοχικές κατοικίες φυσικών προσώπων διαμενόντων όμως σε μία τρίτη χώρα, ανέφερε σήμερα στις Βρυξέλλες ένας εκπρόσωπός της, την ώρα όμως που ειδήμονες της αγοράς ακινήτων θέτουν εν αμφιβόλω το ότι αυτή η γαλλική πρόταση είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία. Ο συγκεκριμένος φόρος, που έχει προορισμό να αντισταθμίσει τη μείωση της φορολογίας της μεγάλης περιουσίας, αφορά περίπου 360 χιλιάδες εξοχικές κατοικίες, που οι ιδιοκτήτες τους είναι ξένοι (κυρίως Βρετανοί και Ολλανδοί, ή και Γάλλοι που διαμένουν σε μία τρίτη χώρα, σε σχέση με την εξοχική κατοικία τους).

«Πρόκειται να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό, αφού όμως αναλύσει την πραγματικότητα, υπό το πρίσμα όμως του τι ισχύει σχετικά κατά νόμον» σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και εκτός ΕΕ, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Υπογράμμισε ότι "η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων είναι μία βασική καταστατική αρχή" στην ΕΕ.

 «Δεν υπάρχει πρόβλημα γιά τη διάκριση μεταξύ μονίμων και μη μονίμων κατοίκων της χώρας, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κατάστασή τους κατά τον νόμο είναι συγκρίσιμη», υπογράμμισε συγχρόνως ο εκπρόσωπος. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι, "ήδη η Γαλλία θα ενσωματώσει στη νομοθεσία της τη διάκριση αυτή, αναφορικά με την ακίνητη περιουσία".

    Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο στο Παρίσι και θα εξεταστεί στο θερινό τμήμα της Κάτω Βουλής. Προβλέπεται απ' αυτό  n«η έναρξη ισχύος του την πρωτοχρονιά του 2012».