Σε εθελοντικές... περικοπές στις αποδοχές και τις παροχές τους προχώρησαν οι  σιδηροδρομικοί στην Ελβετία, σε μία προσπάθεια να διασώσουν το  συνταξιοδοτικό ταμείο τους.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ελβετικοί Σιδηρόδρομοι (CFF) το σύνολο του προσωπικού παραιτείται από τις μισθολογικές αυξήσεις που θα έπαιρνε από το 2017 έως το 2020, καθώς και από μία ημέρα διακοπών το χρόνο στο διάστημα από το 2016 έως το 2018.

H διεύθυνση του οργανισμού θα καταβάλλει στο συνταξιοδοτικό ταμείο των εργαζομένων 690 εκατ. ελβετικά φράγκα (669 εκατ. ευρώ).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία εγκρίθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους, αναμένεται ότι θα επιτρέψουν να εξασφαλισθεί μακροχρόνια η οικονομική σταθερότητα του συνταξιοδοτικού ταμείου καθώς και το ύψος των συντάξεων.

Από το 2017 έως το 2020, θα είναι δυνατές μόνο ατομικές μισθολογικές αυξήσεις και αυτές θα περιορίζονται ετησίως στο 0,8% του συνόλου των μισθωτών.

Στα τέλη του 2014, οι CFF απασχολούσαν 32.730 εργαζομένους.

Στην Ελβετία, η συντάξιμη ηλικία είναι τα 65 έτη για τους άνδρες και τα 64 για τις γυναίκες.

Στους CFF, ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού.