Υποχρεωτικά σε όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών θα τοποθετείται από τις 31 Μαρτίου 2018 το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης, που θα ειδοποιεί άμεσα και αυτόματα τις υπηρεσίες διάσωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (σύστημα eCall), βάσει του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού, που υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ανάπτυξη του συστήματος eCall σε ολόκληρη την ΕΕ θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα 28 κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η μείωση των θανάτων και των τραυματισμών στους δρόμους αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το eCall είναι μια δημόσια υπηρεσία που θα παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος ή την τιμή αγοράς του και θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του κοινού στόχου», δήλωσε η εισηγήτρια Olga Sehnalová (Σοσιαλιστές, Τσεχία).

Το σύστημα eCall στο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί την τεχνολογία κλήσης έκτακτης ανάγκης στον πανευρωπαϊκό αριθμό 112 ειδοποιώντας αυτόματα τις υπηρεσίες διάσωσης σε περιπτώση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες διάσωσης να αποφασίσουν άμεσα για το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης που απαιτείται, καθώς και να φτάσουν πιο γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος, να σώσουν ζωές και να μειώσουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν τη ρήτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ώστε να μην επιτρέπεται η παρακολούθηση του εξοπλισμένου με το σύστημα eCall αυτοκινήτου εάν δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, η αυτόματη κλήση θα δίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο ελάχιστα βασικά δεδομένα, όπως ο τύπος του οχήματος, το καύσιμο που χρησιμοποιεί, τα στοιχεία που αφορούν την ώρα που συνέβη το ατύχημα, την ακριβή τοποθεσία και τον αριθμό των επιβατών.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρώνουν τα κέντρα έκτακτης ανάγκης μέσω του συστήματος eCall δεν θα πρέπει να παρέχονται σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός της τεχνολογίας eCall επιτρέπει την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων που συγκεντρώνονται.

Υποχρεωτική εφαρμογή του eCall από το 2018

Όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με το σύστημα eCall από τις 31 Μαρτίου 2018. Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν επίσης υποχρεωτική ρήτρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει, κατά τα τρία έτη μετά την άνοιξη του 2018, εάν οι συσκευές eCall θα πρέπει να τοποθετηθούν και σε άλλα οχήματα, όπως λεωφορεία, πούλμαν ή φορτηγά.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός ορίζει τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ένας ξεχωριστός κανονισμός, που διέπει τις υποδομές που θα πρέπει να αναπτύξουν τα κράτη μέλη από την 1η Οκτωβρίου 2017 ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται τις κλήσεις eCall, τέθηκε ήδη σε ισχύ τον Ιούνιο του 2014.