Σε δεινή οικονομική κατάσταση φαίνεται πως βρίσκονται αρκετοί εργοδότες στην Κροατία, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων ένας συνολικός αριθμός 5.032 εργοδοτών στην χώρα αδυνατούν να πληρώσουν 15.230 εργαζομένους, τουλάχιστον στην διάρκεια του τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015.

Από τους εργοδότες αυτούς, 4.225 είναι επιχειρήσεις με 13.325 εργαζόμενους, ενώ οι 807 είναι προσωπικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1.907 εργαζόμενους.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στα προβλήματα οικονομικής ρευστότητας στην αγορά, ενώ σχετίζεται άμεσα με το ποσοστό ανεργίας, την πορεία της αγοραστικής δύναμης, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην Κροατία.